Filosofi

Om en filosofisk tradition

Oavsett var i världen man söker efter traditioner och filosofiska ideal, kan man se att det finns en djupgående strävan efter att nå djupare och få större insikt i livet och det universum vi befinner oss i. Ser man till de svenska traditionerna har upplysningstiden haft stor inverkan på hur kulturen formats. Vidare har konflikten mellan den andliga uppfattningen och den gnostiska hållningen varit påtaglig. Denna konflikt kan man se även ner i Europa där Katarer och prästerskap varit på kant.

I takt med den nya öppenheten gentemot det som kan gå under begreppet spiritualism och sökande, har influenser kommit från hela världen. Österländska idéer och tankar har i mångt och mycket präglad rörelsen inom personlig utveckling i Sverige där såväl Buddhism som Hinduism och Taoism varit tongivande. New age har i mångt och mycket blivit synonymt med personlig utveckling även om det finns ett flertal traditioner och filosofier som inte vill beblanda sig med det som kallas nyandlighet. Som alltid finns det en schism mellan olika läror och det man kan göra är att försöka

Studier

Även om Indisk filosofi för många är starkt bunden till hinduismen, förekommer en hel del kunskap och filosofi som inte härrör direkt ifrån detta. Många gånger kan man dra paralleller till den indiskt orienterade religionen, men det är inte detsamma som att någonting är strikt hinduistiskt.

Många av de lärare som nu lyfts fram vad gäller den personliga utvecklingen, är istället filosofer som har en tanke om världen och om hur vi kan leva för att nå vidare och bli mer av oss själva. Detta är någonting som allt fler finner intressant och på kursgårdar och i föreläsningssalar runt om i landet kan man ta del av teorier och tips för hur man kan nå utveckling.